O nás

Trojuholníkový vzťahový model Zamestnanec – Zákazník – proworks

Práve v personálnej sfére je dôležité, môcť sa na seba spoľahnúť.

Viac ako 26 rokov

Už viac ako 26 rokov zanecháva spoločnosť proworks ako rakúska spoločnosť v súkromnom vlastníctve pozitívne akcenty v oblasti personálneho poradenstva. Cieľom nášho úsilia je trojuholníkový vzťahový model Zamestnanec – Zákazník – proworks, spočívajúci na najvyššej vzájomnej dôvere a čestnosti v kombinácii s pretrvávajúcou profesionalitou.

Zamestnanci

Na našich zamestnancov nazeráme ako na talenty, ktoré uplatňujú svoje individuálne silné stránky na mieru zákazníka.

Hodnoty

Naše hodnoty sa odrážajú v množstve odpracovaných rokov našich zamestnancov, ako aj v našich vzťahoch s kmeňovými zákazníkmi a v našej vysokej reputácii v tomto odvetví.

  • Bezpečnosť
  • Inovatívnosť
  • Racionálnosť
  • Individuálnosť
  • Transparentnosť
  • Ľudskosť
  • Zodpovednosť